Restauratie

Bouwservice Floris den Hartog restaureert verschillende historische gebouwen voor de particuliere markt. Gedreven vanuit passie voor het oude handwerk behoudt een gebouw haar eigen ongerepte uitstraling.
Als de kozijnen elkaar strak en naadloos opvolgen, dan klopt er iets niet. Een kozijn, of deur dat met de hand is gemaakt, heeft kleine onvolmaaktheden. Dat maakt het ook authentiek. Fabrieken of machines kunnen nooit dat sentiment oproepen. Een pand verliest haar uitstraling wanneer handgemaakte kozijnen plaatsmaken voor een fabrieksimitatie. Dat zit hem in die subtiele details.

Eerbied voor het oude ambacht
Bouwservice Floris den Hartog eerbiedigt de bouw als het oude ambacht. Ooit begonnen in het klassieke timmervak leerden wij het echte handwerk kennen. Die verdieping ging verder toen wij ons ontwikkelden van aannemersbedrijf naar bouwadviseur.

Bij een restauratie zoeken wij op alle niveaus naar het concept achter de bouw. Ieder onderdeel in een historisch pand staat daar met een bedoeling. Dat respecteren wij.

Deskundig in materialen
Ons onderscheid zit hem in die passie en deskundigheid. Om een pand in de oude staat te restaureren, onderzoeken wij de oorsprong van het materiaal. Hiervoor doen wij grondige research met behulp van foto’s en beschrijvingen.

Zowel onze inhoudelijke als praktische deskundigheid komt van pas voor de restauratie die het origineel zo goed mogelijk benadert. Hierdoor brengen wij een pand zo nauwgezet mogelijk terug in haar oorspronkelijke staat.

Restauratie: in de oorspronkelijke vorm
Ons einddoel is een gerestaureerd pand dat zo getrouw mogelijk is hersteld. Wij werken vanuit eerbied voor het oude ambacht. Passie en vakmanschap zijn immers niet na te maken.

Wanneer een pand toe is aan een authentieke restauratie, dan zijn wij te bereiken op: 078-6735834