Renovatie en onderhoud

Als een pand toe is aan renovatie of onderhoud, gaat Bouwservice Floris den Hartog terug naar de basis. Wij herstellen het gebouw in haar originele staat. Daarbij gaan wij voor een lang blijvend resultaat.
Tijdens de renovatie vervangt en herstelt Bouwservice Floris den Hartog verschillende onderdelen in het gebouw. Hierbij geven wij de voorkeur aan uniforme materialen. Dat zijn materialen die in het originele pand ook zijn gebruikt. Wij menen dat iedere keuze voor een materiaal in het originele pand bewust is gemaakt. Dat geldt zeker in de oude bebouwing waar de bouw een ambacht is van logica. Onze visie is dat te eerbiedigen.

Nauwkeurige materiaalinschatting
Of het nou gaat om het repareren/vervangen van kozijnen, deuren, riolering of andere onderdelen in een pand. Om de oorsprong van een bouwmateriaal nauwkeurig te bepalen, onderzoeken wij de aard van het aanwezige onderdeel. Wij onderscheiden ons door onze materiaalkennis. Een deskundigheid opgebouwd uit een degelijke opleiding en jarenlange ervaring met verschillende bouwmaterialen.

Duurzaamheid
Bouwservice Floris den Hartog is een duurzaam aannemersbedrijf. Wij gebruiken daarom materiaal dat lang zijn vorm en kwaliteit behoudt. Dat verlengt de duur dat een pand in ‘topvorm’ blijft. Het betekent dat het langer duurt voordat een renovatie en/of onderhoud noodzakelijk is. Hiermee sparen wij het milieu. Het scheiden van afval heeft bij ons een hoge prioriteit. Afvalverwerkers halen wekelijks verschillende afvalstromen op om het te recyclen..

Bouwkundig onderhoud
Het vervangen en herstellen van verschillende bouwonderdelen voert Bouwservice Floris den Hartog ook uit. Hierbij valt te denken aan daken, kozijnen of bijvoorbeeld deuren. Hierin onderscheiden wij ons in de nauwkeurigheid. Vanuit een lange termijnvisie voorkomen wij dat een pand onnodig vaak moet worden onderhouden.

Bij het herstellen van een pand hoeven niet altijd onderdelen te worden vervangen. Daarvan is houtrotreparatie een goed voorbeeld. Wij vertellen meer over houtrotreparatie op de aparte pagina, zie deze pagina.

Is een bedrijf- of woonpand toe aan renovatie of onderhoud, dan zijn wij te bereiken op: 078-6735834.