Waterlekkage

Een waterlekkage, schimmel of vochtprobleem is vaak gevolg van verkeerde materiaalkeuzes, of een onlogische constructie. Een verkeerd detail kan later vochtproblemen en lekken veroorzaken. Bouwservice Floris den Hartog onderzoekt de gehele installatie en zorgt voor een blijvende oplossing.

Wanneer vochtproblemen ontstaan in een bedrijf- of woonpand doet Bouwservice Floris den Hartog onderzoek naar het waterlek.

De lekkages hoeven lang niet altijd te ontstaan op de plek waar ze zichtbaar zijn. Zit het in de waterafvoer zelf? De CV- of HR-ketel? Of zorgt de afvoer aan de gevel voor problemen? 

Hoe ontstaat een waterlekkage?
Vaak constateert Bouwservice Floris den Hartog dat vochtproblemen ontstaan door verkeerde bouwtoepassingen, materiaalkeuzes of veroudering. Veel waterlekkages zijn te voorkomen als de waterafvoer duurzaam is ingericht. Hierbij zijn het dak, de gevel en de installatie het belangrijkste.

Vochtig en benauwd gevoel in het pand
Voor een optimale vochtafvoer is de luchtventilatie evengoed van belang. Veel ontwerpers en architecten zijn terughoudend met ventilatiesystemen in het pand. Toch mag een goede ventilatie niet ontbreken. Immers, geeft verkeerde of onlogisch inrichting op den duur een onbehaaglijk vochtig gevoel. 

Sick Building-syndroom
Van hieruit kan zelfs het sick building-syndroom ontstaan. Dat zien wij bij panden waar bepaalde ruimtes erg verwarmd zijn, en anderen juist niet. Hierdoor stroomt koude lucht door de bebouwing heen en blijft vocht op bepaalde ruimtes achter. Vaak kunnen pandeigenaren dit al opvangen door bepaalde ruimtes voorzichtig te verwarmen.

Tot de kern gaan
Wanneer een pand last heeft van waterlekkages, schimmels of vochtproblemen gaat Bouwservice Floris den Hartog tot de kern. In ons bouwadvies schrappen wij onlogische constructies en zorgen dat alles tot perfectie is hersteld. Meer informatie? Neem contact op via: 078-6735834.