Bouwbegeleiding

In de bouwbegeleiding behoudt Bouwservice Floris den Hartog het overzicht. Als projectmanager weten wij waar wij over praten, dankzij onze gedegen studie en praktijkervaring.

Bouwbegeleiding of projectmanagement betekent regie bewaken, daarom werkt Bouwservice Floris den Hartog met korte lijnen. Dat vergroot een duidelijke communicatie. Een-op-een volgt een afstemming met de klant. Vanuit het klantbelang vertegenwoordigen wij het project naar de uitvoerders toe. Zo staan alle neuzen dezelfde kant op, want iedereen begrijpt de bedoeling van een project.

Praktijkervaring
Bouwservice Floris den Hartog is bouwbegeleider die het klappen van de zweep kent. Intensieve opleiding en ervaring maakt dat wij ieder project kunnen ‘voelen’ en ‘ruiken’. Dat is ook ons onderscheid wanneer wij een project leiden. Uit ervaring weten wij dat een project ingrijpend kan zijn, daarom betekent bouwmanagement voor ons overlastbeperking.

Waarom wij niet in een systeem denken
Omdat bouwbegeleiding een verantwoordelijkheid is, waken wij voor tunnelvisie. In de branche zien wij veel ‘systeemdenkers’. Wat verstaan wij daaronder? Wanneer de klant vraagt een wand te verplaatsen, zoeken zij alleen naar de manier waarop. Zij bedenken een op zichzelf staande oplossing. Wij denken dat de oplossing verder gaat dan dat. Na een gedegen uitvraag van de klantbehoefte, gaan wij voor een integrale totaaloplossing. Hierin nemen wij functie en comfort mee. 


Snelheid
Projectmanagement in de bouw betekent ook dat het werktempo wordt bewaakt. Echter, gaat kwaliteit bij Bouwservice Floris den Hartog boven snelheid. Daarom kiezen klanten bewust voor ons. Wij geven dus de voorkeur aan het leveren van een hoogwaardig eindproduct. Daar besteden wij tijd en aandacht aan. Over de verwachtte einddata geven wij wel een eerlijke verwachting.

Voor meer informatie over bouwbegeleiding/projectmanagement bij Bouwservice Floris den Hartog, zijn wij te bereiken op: 078-6735834.