Herstructureren bedrijfsruimte

Bij het herstructureren van een bedrijfspand geeft Bouwservice Floris den Hartog niet alleen advies over de situatie nu. De markt beweegt constant, dus richten wij ons ook op de toekomst. Op basis van de ambities van het bedrijf, herstructureren wij de bedrijfsruimte. Wij streven ernaar dat het pand na een verbouwing of aanbouw duurzaam, gebruiksvriendelijk en rendabel is voor de komende jaren.

Mee met marktontwikkelingen
Wij beginnen met eeninhoudelijke verdieping in de organisatie en haar ambities. Dat is leidend voor ons advies. Bij een bedrijf dat op- of afschaalt of haar activiteiten wijzigt, verandert ook de functie in de bedrijfsvesting. In het ene geval vraagt dat om meer kantoorruimte. In het ander om opslag. Of voorzieningen moeten worden verplaatst, om de werkwijze te vergemakkelijken.

Vindingrijke betrokken bouwadviseur
Veel ondernemers vinden in Bouwservice Floris den Hartog een betrokken vindingrijke bouwadviseur. Iemand die het oude ambacht van de bouw respecteert.

Floris den Hartog beperkt zich niet tot een vraag of een wand moet worden verplaatst. Wij benaderen de functie van een gebouw in de breedte. Want een logisch ingericht pand, leidt ook tot een betere workflow dus minder derving.

Duurzaamheid
In een herstructurering nemen wij ook de duurzaamheid mee. Van daaruit is het mogelijk om een pand energiezuiniger te maken. Wanneer een bedrijfspand wordt aangepast, staan wij ook stil bij de vraag of deze aanpassing multifunctioneel is. Is het na de herstructurering nog mogelijk om tegen lage prijs en zonder milieuoverlast een ruimte opnieuw in te delen?

Verhuren bedrijfsruimte
Eigenaren die een bedrijfsruimte verhuren vinden in Bouwservice Floris den Hartog een efficiënte adviseur. Onze pragmatische visie gecombineerd met een uitvoerige materiaalkennis maakt dat wij gemakkelijk schakelen. Dat brengt gemak voor zowel huurder als verhuurder. Voor meer informatie is Bouwservice Floris den Hartog te bereiken op: 078-6735834.