Bouwkundig
advies & ontwerp

Zowel het advies als ontwerp komt bij Bouwservice Floris den Hartog voort uit puur vakmanschap. Wij zoeken naar vindingrijke oplossingen en laten deze aansluiten op klantenbehoefte. Dat is ons doel.
Voordat Bouwservice Floris den Hartog begint met het ontwerp vragen wij uit naar de klantbehoeften. Wat zijn de ambities van de eigenaar? Welke functie heeft een gebouw? Dat bepaalt het uiterlijk van het ontwerp. Ook stellen wij een programma van eisen op. Dit tekenen wij uit met een toelichting.

Budgetbewaking
Aan de hand van het ontwerp en het programma nemen wij de haalbaarheidstoets af. Hierin bewaken wij het budget van de klant en brengen advies uit. Een omgedraaide werkwijze is evengoed mogelijk. Komen klanten op voorhand met een budget? Dan stellen wij op basis van dat bedrag een programma van eisen op. Ook tekenen wij het ontwerp uit.

In beide gevallen denken wij met de klant mee om tot een vindingrijke oplossing te komen.

Een helder en eenduidig ontwerp
De uitwerking van het ontwerp moet bij Bouwservice Floris den Hartog duidelijk zijn. Wij streven naar een eenduidig document dat gemakkelijk inzicht biedt voor alle betrokkenen. Het moet geen vragen openlaten voor de eigenaar en een (onder)aannemer. Ook moet het ontwerp een gemeente aanspreken bij aanvraag van een omgevingsvergunning.

Uiterlijk ontwerp
Een klant krijgt een tastbaar document aangeleverd. Vragen stellen of wensen aangeven is mogelijk na inzage van het document. Ten alle tijden betrekken wij de eigenaar en gebruiker van het pand bij het ontwerp.

Bouwservice Floris den Hartog ontwerpt en wil graag het verschil maken. Wanneer wij zien dat een inventieve vindingrijke oplossing leidt tot een blijvend resultaat, halen wij zelf ook eer uit ons werk.

Meer informatie over ontwerpen van Bouwservice Floris den Hartog, zijn wij te bereiken op: 078-6735834.