Omgevings­vergunning

Bouwservice Floris den Hartog adviseert bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. Enerzijds ondersteunen wij bij de aanvraagprocedure. Anderzijds ontwerpen wij het bouwplan met de hoogste slagingskans bij de gemeente.

Ons advies voor een vergunningsaanvraag is gebaseerd op parate kennis en jarenlange ervaring. Dat nemen wij mee bij elke aangevraagde bouwvergunning. Iedere gemeente heeft een draaiboek, oftewel: de welstandsnota. Hierin staat wat in een wijk is toegestaan en wat de normeringen zijn. De meeste normeringen zijn bij ons bekend.

Goede ervaringen met de gemeente
Naast vergunningsaanvragen ontwerpen wij ook het bouwplan met de hoogste slagingskans. In 9 van de 10 gevallen gaat de gemeente met onze bouwplannen akkoord. Een gedegen aanpak maakt hier vaak het verschil.

Bewuste keuzes maken
Wij besteden veel tijd om ons advies goed te onderbouwen tegenover de gemeente. Waarom gebruiken wij bepaalde materialen? Of waarom delen wij een ruimte op een bepaalde manier? Hierin maken wij bewuste keuzes. Wanneer wij dat goed motiveren, verhoogt dat evengoed de slagingskans voor een omgevingsvergunning.

In eenheid met de bouw
In onze werkwijze gaan wij voor eenheid en logische materiaalgebruik, net als vroeger. Wij werken namelijk volgens de bouw als klassiek ambacht. Door eenheid te bewaken adviseren wij het bouwplan dat rijmt met een bestemmingsplan.

Belangen van omwonenden
Maar heeft de omgeving bezwaar? Dan gaan wij in gesprek. Echter ondervindt Bouwservice Floris den Hartog doorgaans weinig tegendruk van omwonenden. Dat omdat wij nooit iets adviseren wat niet in overeenstemming is met de omgeving. Dat omdat wij meestal iets adviseren wat in overeenstemming is met de omgeving. Kortom, kennis van zaken, een gedegen motivatie, jarenlange ervaring met gemeenten en respect voor die eenheid. Dat zijn allen ingrediënten die aan het succes bijdragen waardoor een bouwvergunning snel slaagt.

Voor meer informatie over omgevingsvergunningen zijn wij te bereiken op:
078-6735834.